Physical Properties
SertlikMohs3-3,5
Birim Hacim Ağırlığı(gr/cm3)2,68
Özgül Ağırlığı(gr/cm3)2,7
Atmosfer Basıncıda Su EmmeAğırlıkça (%)0,35
BasınçHacimce (%)0,95
Ortalama Aşınma Derecesi(cm3/50 cm2)6,725
Basınç Direnci(Kgf/cm2)924,64
Don Sonrası Basınç Direnci(Kgf/cm2)869,19
Don Sonrası Ağırlık Kaybı(%)0,095
Porozite(%)0,95
Gözeneklilik Derecesi(%)0,74
Doluluk Oranı(%)99,26
KİMYASAL ANALİZ
CaO%54,6
MgO%0,35
SiO3%0,92
Fe2O3%0,09
Al2O3%0,49
Kızdırma kaybı%43,28
Categories: ,

Crema Elegance Beige Marble

There are no reviews yet.

Be the first to review “Crema Elegance Marble”